Vena centralis of veneuze takocclusie


image

image

 

Een retinale venenocclusie is een frequente vasculaire aandoening veroorzaakt door onvoldoende veneuze bloedcirculatie.
Het is de tweede vasculaire oorzaak voor visusdaling na diabetes mellitus.

Presentatie:
 • Plotse pijnloze visusdaling.
 • Minder vaak komt de patient met een pijnlijk rood oog veroorzaakt door neovasculair glaucoom na een recente centraal venenocclusie.
Onderzoek :
 • De gezichtsscherpte is verminderd in een centrale venenocclusie. De vermindering is wel afhankelijk van de ernst van de occlusie. In een venentakocclusie kan de gezichtssscherpte normaal zijn als de fovea niet betrokken is.
 • Relatief afferent pupildefect kan aanwezig zijn in patienten met een centraal venenocclusie.
 • Fundoscopie toont uitgebreide intra- en preretinale bloedingen met gedilateerde retinale venen.
Behandeling:
 • Verwijs binnen 24 uur.
 • Hoewel er geen onmiddellijke behandeling is die de gezichtsscherpte kan herstellen, is het belangrijk de patient te onderzoeken voor hoge bloeddruk en glaukoom. Bloed wordt meestal geprikt voor bloedbeeld, BSG en in jonge patienten een auto-immuun screening.
 • Follow-up in de oogkliniek wordt geregeld zodat patienten met risico op neovasculair glaukoom behandeld kunnen worden met panretinale laser.


image

Figuur 1:
Een typische central veneuze occlusie met uitgebreide vlamvormige bloedingen.


 

image

Figuur 2:
Deze patient met hoge bloeddruk klaagt van een plotse visusdaling rechts. Fundoscopie toont een veneuze takocclusie supero-temporaal. Er zijn meerdere vlamvormige bloedingen en cotton woolspots langs de geoccludeerde vene.

De gezwollen oogleden


De doorverwijzende arts heeft als taak om een onderscheid te maken tussen aandoeningen waarvoor geen dringende doorverwijzing nodig is en aandoeningen die mogelijk visusbedreigend zijn.

De meest voorkomende oorzaken van gezwollen oogleden zijn:

Dacryocystitis

Dit wordt veroorzaakt door een ontsteking van de traanzak. Het is vaak geassocieerd met een obstructie van de traanbuis met een waterig oog. Streptococcen en staphylococcen zijn vaak de oorzakelijke kiemen.

Presentatie:

 • Pijnlijke zwelling aan het onderste ooglid nasaal.

Onderzoek:

 • Normale gezichtsscherpte.
 • De zwelling is hard en gevoelig bij aanraken.
 • In ernstige gevallen kan het hele onderste ooglid gezwollen zijn door een secundaire cellulitis.

Behandeling:

 • Stuur de patient binnen de 24 uur door naar de oogarts.
 • Hoog gedoseerde systemische antibiotica, oraal of intraveneus, zijn nodig.
 • Incisie van de zwelling wordt best vermeden aangezien dit tot fistelvorming kan leiden.
 • De meeste patienten hebben na de acute episode een dacryocystorhinostomie nodig (een kunstmatige verbinding wordt aangelegd tussen de traanzak en de neusholte om de obstructie heen).


image

Figuur 1.
Deze patient kwam met een zwelling en een pijnijk onderste ooglid links. Let op de lokatie van de zwelling, die diagnostisch is voor een acute dacryocystitis. De patient werd behandeld met orale antibiotica. Na de acute episode werd een dacryocystorhinostomie uitgevoerd om recidief te vermijden.image

Figuur 2.
Een andere patient met een acute dacryocystitis links.Let op de aanwezigheid van een samenhangende conjunctivitis. Systemische antibiotica zijn de voorkeursbehandeling. Incisie van de zwelling moet worden vermeden om fistelvorming te voorkomen.

 

 

Herpes zoster ophthalmicus
 

Dit wordt veroorzaakt door een reactivatie van het herpes zoster virus in een patient die voordien waterpokken had. Het oog is aangedaan in 50% van de zosters ophthalmicus en is frequenter aangedaan in patienten met aantasting van de nasociliaire zenuw (rash op de tip van de neus).

Presentatie:

 • Pijn in het verdelingsgebied van de nervus ophthalmicus, enkele dagen later gevolgd door een uitslag met vesikels.
   

Onderzoek:

 • Vesiculair rash van de schedel en oogleden
 • Visus kan verminderd zijn bij oogaantasting (keratitis en anterieure uveitis)
 • Gezwollen oogleden kunnen oogonderzoek moeilijk maken
 • Oculaire injectie
 • Afscheiding van conjunctivitis


Behandeling:

 • Orale acyclovir is nuttig om de rash sneller te doen verdwijnen
 • Analgetica moeten gegeven worden indien pijn
 • Conjunctivitis is frequent en moet niet behandeld worden
 • Doorverwijzing naar de oogarts binnen de 24 uur om oogaantasting zoals iritis en keratitis uit te sluiten.


image

Figuur 1.
Deze 78 jarige vrouw kwam bij de huisarts met een 3 daagse voorgeschiedenis van hoofdpijn aan de rechterzijde. De huisarts vermoedde arteritis temporalis maar de BSG was normaal. Binnen de 24 uur ontwikkelde ze een vesiculaire rash typisch voor herpes zoster ophthalmicus. Merk de verdeling van de rash die overeenkomt met het dermatoom van de nervus ophthalmicus. Ze werd doorverwezen naar de oogafdeling en daar werd een anterieure uveitis vastgesteld. Ze werd behandeld met lokale steroiden en mydriatica.