Oculair vreemd voorwerp

 

 

Perforerende oog traumas door een vreemd voorwerp zijn zeldzaam. Vaker worden vreemde voorwerpen gevonden subtarsaal of op de cornea waar ze gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

Presentatie:

  • pijn
  • rood oog
  • waterig oog

Onderzoek:

  • Gezichtsscherpte is belangrijk, bij ernstige pijn en blepharospasme wordt de visus gemeten na druppelen van locale anaesthetica. Een intraoculair vreemd voorwerp kan een visusdaling veroorzaken door cataract of een glasvochtbloeding
  • Let op een mogelijke onregelmatigheid van pupil of iris die kan veroorzaakt worden door een perforerend trauma.
  • Omklappen van het bovenste ooglid is nodig omdat een vreemd voorwerp zich subtarsaal kan bevinden en een corneaerosie kan veroorzaken.

Behandeling:

  • Subtarsale of corneale vreemde voorwerpen kunnen makkelijk verwijderd worden met een wattenstaafje na druppelen van locale anaesthetica.
  • Verwijs de patient binnen 24 uur als het vreemd voorwerp op de cornea niet makkelijk of volledig verwijderd kan worden.
  • Elke patient met vermoeden van een intraoculair vreemd voorwerp moet onmiddellijk doorverwezen worden. Een voorgeschiedenis van gebruik van hamer op metaal of een ongeval met industrieel krachtsmateriaal maakt de diagnose van een intraoculair vreemd voorwerp verdacht.


image

Figuur 1.
Metalen vreemd voorwerp op de cornea. Dit kan makkelijk verwijderd worden met een wattenstaafje na druppelen van lokale anaesthetica.


 


image

Figuur 2.
Een pijnlijk oog veroorzaakt door een subtarsaal vreemd voorwerp. Omklappen van het bovenste ooglid toont het vreemd voorwerp dat anders makkelijk gemist kan worden.


 


image

Figuur 3.
Deze patient had een penetrerend trauma op het werk. De foto toont een stukje ijzer dat vastzit in het glasvocht. Dit werd binnen de 24 uur verwijderd door een vitreoretinaal chirurg. Intraoculair ijzer is toxisch voor het oogweefsel en moet worden verwijderd.