Het rode oog (niet-traumatisch)


b1

image

image

image

Ongeveer 80% van de patienten doorverwezen naar de oogafdeling presenteert zich met een rood oog. Een zorgvuldige klinische beoordeling leidt meestal tot een correcte diagnose.

De oorzaken van een rood oog kunnen globaal in 2 groepen verdeeld worden:

 • Pijn met of zonder zonder wazig zien
 • Geen pijn en normale visus

Het onderzoek van deze patienten moet omvatten :

Voorgeschiedenis:

  • Gebruik van contactlenzen
   (denk aan hoornvlies ulcus bij contactlens gebruiker met een pijnlijk oog)


  • Plakkerige afscheiding
   (verdacht voor infectieuze conjunctivitis)


  • Voorgeschiedenis van iritis
   (denk aan recidief)


  • Jeuk
   (allergische conjunctivitis)

Onderzoek:

  • Visusmeting van beide ogen met Snellen kaart (verminderde visus vereist dringende doorverwijzing)


  • Onderzoek het voorste oogsegment met een zaklamp en let op:


   • injectie van de conjunctiva
    (conjunctivitis)


   • cornea troebelingen
    (ulcus of acuut glaucoom)


   • pupil reactie op licht
    (gefixeerde pupil in acuut glaucoom en iritis)


Patiënten met pijn en met of zonder wazig zien hebben waarschijnlijk een visusbedreigende aandoening. De meest belangrijke differentiaaldiagnoses zijn:

 

Patiënten zonder pijn hebben meestal een spontaan genezende aandoening; de meest frequente zijn: