Orbitale cellulitis


image.image

Dit is een mogelijk visusbedreigende aandoening en de patient moet worden verwezen naar de oogarts voor verdere behandeling. Visusverlies kan het gevolg zijn van een centraal arteriele occlusie of inflammatie van de oogzenuw. Bij volwassenen zijn de meeste infecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus, Streptoccocus pyogenes of Streptoccus penumoniae. Bij kinderen, is het vaak secundair aan een infectie in de aanliggende sinussen en Haemophilia influezae is een belangrijke pathogeen.

Presentatie:

  • Veel pijn
  • Gespannen en rode orbita met esloten oogleden
  • Koorts

Onderzoek:

  • Intens gezwollen oogleden
  • Proptosis
  • Congestie van de conjunctivale en episclerale vaten
  • Chemosis (gezwollen conjunctiva)
  • Dubbelzien kan voorkomen door beperkte oogbewegingen in een congestieve orbita.

Behandeling:

  • Verwijs de patient binnen 24 uur naar de oogarts.
  • Behandeling vereist systemische antibiotica en analgetica.


image

Figuur 1.
Dit kind heeft een typisch voorkomen van orbitale cellulites met gezwollen en gespannen oogleden rechts en moeilijkheden om het oog te openen. Behandeling vereist opname met intraveneuze antibiotica.image

Figuur 2.
Dit is de CT scan van een 7 jarige patient met een orbitale cellulitis rechts. Merk de opaciteit in de sinus ethmoidalis rechts. De orbitale cellulitis is veroorzaakt door verspreiding van een infectie van de sinus ethmoidalis.