Herpes zoster ophthalmicus
 

Dit wordt veroorzaakt door een reactivatie van het herpes zoster virus in een patient die voordien waterpokken had. Het oog is aangedaan in 50% van de zosters ophthalmicus en is frequenter aangedaan in patienten met aantasting van de nasociliaire zenuw (rash op de tip van de neus).

Presentatie:

 • Pijn in het verdelingsgebied van de nervus ophthalmicus, enkele dagen later gevolgd door een uitslag met vesikels.
   

Onderzoek:

 • Vesiculair rash van de schedel en oogleden
 • Visus kan verminderd zijn bij oogaantasting (keratitis en anterieure uveitis)
 • Gezwollen oogleden kunnen oogonderzoek moeilijk maken
 • Oculaire injectie
 • Afscheiding van conjunctivitis


Behandeling:

 • Orale acyclovir is nuttig om de rash sneller te doen verdwijnen
 • Analgetica moeten gegeven worden indien pijn
 • Conjunctivitis is frequent en moet niet behandeld worden
 • Doorverwijzing naar de oogarts binnen de 24 uur om oogaantasting zoals iritis en keratitis uit te sluiten.


image

Figuur 1.
Deze 78 jarige vrouw kwam bij de huisarts met een 3 daagse voorgeschiedenis van hoofdpijn aan de rechterzijde. De huisarts vermoedde arteritis temporalis maar de BSG was normaal. Binnen de 24 uur ontwikkelde ze een vesiculaire rash typisch voor herpes zoster ophthalmicus. Merk de verdeling van de rash die overeenkomt met het dermatoom van de nervus ophthalmicus. Ze werd doorverwezen naar de oogafdeling en daar werd een anterieure uveitis vastgesteld. Ze werd behandeld met lokale steroiden en mydriatica.