Glasvochtbloeding

 

 

Dit kan spontaan optreden of na trauma. De belangrijkste oorzaken voor een spontane glasvochtbloeding zijn: achterste glasvochtloslating met of zonder netvliesdefecten, proliferatieve diabetische retinopathie, stamvenentrombose en subretinaal neovasculair membraan in leeftijdsgebonden macula degeneratie met doorbraak bloeding.

Presentatie:

  • Plots ontstane floaters met verminderde visus.

Onderzoek:

  • Afhankelijk van de ernst van de bloeding kan onderzoek met een direkte oftalmoscoop onmogelijk zijn (het is dan belangrijk het goede oog te onderzoeken wat een aanwijzing kan opleveren zoals in diabetes mellitus).

Behandeling:

  • Verwijs binnen de 24 uur
  • Op de oogspoed zal de oogarts het oog onderzoeken naar een achterste glasvochtloslating en diabetische veranderingen.
  • Er wordt vaak een echo uitgevoerd als door onderzoek een netvliesloslating niet kan worden uitgesloten.
  • Enge kontroles zijn nodig tot de oorzaak van de bloeding achterhaald is of behandeld is.


image

Figuur 1.
Deze diabetespatient klaagt van wazig zicht rechts. Fundoscopie toont een subhyaloidale bloeding (bloeding tussen het netvlies en het glasvocht). Merk dat de bloeding een vloeistofniveau vertoont (wat typisch is voor een subhyaloidale bloeding) en merk de aanwezigheid van oude laser photocoagulatie littekens. Deze patient heeft zeker neovascularisaties en vereist verdere lasercoagulatie.


image

Figuur 2.
Een patient met ernstige diabetische retinopathie en nieuwvaatvorming op de papil. Zonder behandeling, met name laser photocoagulatie, zullen deze vaten onherroepelijk bloeden en een glasvochtbloeding veroorzaken.


image

Figuur 3.
Een ander oog met diabetische retinopathie. De nieuwe vaten bevinden zich aan de periferie van het netvlies. Ook hier kan deze vaatnieuwvorming zonder behandeling leiden tot visusverlies door bloedingen.