Pijn na staaroperatie


endophthalmitis1

Hoewel zelden (1:10000 cataract operaties) moet aan een infectieuze endophthalmitis gedacht worden bij elke patient met pijn +/- verminderde visus. Dit komt meestal voor in de eerste post-operatieve week. Alle postoperatieve cataract patienten in onze oogafdeling wordt aangeraden onmiddellijk contact op te nemen bij pijn of verminderde visus.

Presentatie:

  • Pijnlijk rood oog na recente cataractextractie. (meestal in de eerste week)
  • Verminderde visus.

Onderzoek:

  • Gezichtsscherpte is verminderd.
  • Injectie van de conjunctiva +/- gezwollen oogleden
  • Hypopyon (pus in de voorkamer kan soms te zien zijn met het blote oog)

Behandeling:

  • Verwijs de patient zo snel mogelijk voor uitsluiten van endophtalmitis
  • Als een endophtalmitis aanwezig is of verdacht wordt, wordt de patient opgenomen en behandeld met een glasvochtbiopt voor kweek en gevoeligheid en intravitreale antibiotica injectie.
     


endophthalmitis1

Figuur 1.
Deze foto toont pus in de voorkamer (hypopyon). Dit moet behandeld worden als een infectieuze endophthalmitis in elke patient die recent een staaroperatie heeft ondergaan. De behandeling bestaat uit opname voor een glasvochtbiopt voor kweek en gevoeligheid en toediening van intravitreale antibiotica (ceftazidime, vancomycine en amikacine).