Plots (pijnloos) visus verlies


image

image

image

image

Een plots visusverlies is alarmerend voor de patient. De diagnose kan in de meeste gevallen gesteld worden door een zorgvuldige anamnese en onderzoek zonder onmiddellijke toevlucht naar de oogarts, hoewel dit wel nodig kan zijn. Slechts enkele diagnoses vereisen onmiddellijke doorverwijzing naar de oogarts voor behandeling:

 • centrale of tak arteriele occlusie die minder dan 6 uur bestaat
 • een plots visusverlies dat minder dan 6 uur bestaat en waarvan de oorzaak niet kan worden achterhaald.
 • reuscelarteritis

Alle andere oorzaken van visusverlies kunnen binnen 24 uur doorverwezen worden.
 

Anamnese:
 • Tijdelijk visusverlies zoals een neerdalend gordijn (verdacht voor amaurosis fugax)
 • Visusverlies of gezichtsveldverlies voorafgegaan door plots optredende floaters en lichtflitsen (photopsia), dit is suggestief voor een netvliesloslating
 • Voorgeschiedenis van slecht gekontroleerde diabetes mellitus en laser behandeling van het netvlies (glasvochtbloeding)
 • Hoofdpijn +/- kaakclaudicatio (pijn in the kaak tijdens eten) bij de oudere patient (reuscelarteritis)
 • Pijn bij oogbewegingen bij jonge patienten (neuritis optica)

Onderzoek:

 • Gezichtsscherpte
 • Onderzoek het gezichtsveld met een confrontatietest, sommige patienten kunnen een homonyme hemianopsia hebben en klagen van een monoculair visusverlies.
 • Volledig oogonderzoek, inclusief:
  • pupil reacties voor een afferent pupildefect (dit komt voor in een oogzenuw aandoening en uitgebreide netvlies pathologie.)
  • netvliesonderzoek voor opvallende tekens.

Dit zijn de meest voorkomende oorzaken van plots visusverlies gezien op de spoed: