Ischaemische opticus neuropathie


Presentatie:

In ischaemische opticus neuropathie, is er een afsluiting van de kleine arteries rond de papil. Het is belangrijk het onderscheid te maken tussen een arteritische en niet-arteritische opticus neuropathie. een arteritische opticus neuropathie wordt veroorzaakt door reuscelarteritis en onmiddellijke behandeling met systemische steroiden kan aantasting van het contralaterale oog voorkomen.

  • Plots visusverlies bij een patient met aanhoudende hoofdpijn (temporaal of occipitaal) in de voorgeschiedenis of kaak claudicatio (pijn in de kaak tijdens eten) doet een reuscelarteritis vermoeden.

Onderzoek:

  • Het visusverlies is meestal ernstig in reuscelarteritis (6/60 of minder) en minder ernstig in een niet-arteritische ischaemische opticus neuropathie.
  • Een afferent pupildefekt is vaak voorkomend.
  • Fundoscopie toont een gezwollen papil veroorzaakt door afsluiting van de arteries rond de papil.
  • In reuscelarteritis is er gevoeligheid over de aangetaste arterie (meestal de arteria temporalis) en de arterie is meestal niet palpabel.

Behandeling:

  • Onmiddellijke doorverwijzing van iedere patient met plots visusverlies en gezwollen papil voor uitsluiten van reuscelarteritis.
  • BSE en CRP zijn meestal gestegen in reuscelarteritis maar zijn niet specifiek.
    Een definitieve diagnose gebeurt door een arteria temporalis biopsie voor de typische granulomateuze veranderingen in de arteriewand. Steroiden moeten reeds worden gestart tijdens organiseren van de biopsie.

image

Figuur 1.
Gezwollen papil met visusdaling en hoofdpijn vereist uitsluiten van reuscelarteritis.