Neonatale conjunctivitis, ook wel ophthalmia neonatorum, is een vorm van conjunctivitis bij pasgeborenen  door een besmetting tijdens de bevalling. De ogen zijn besmet tijdens passage door het geboortekanaal van een moeder die geïnfecteerd is met ofwel Neisseria gonorrhoeae of Chlamydia trachomatis. Oogzalf met 0,5% erythromycine wordt meestal toegepast op de ogen van de pasgeborene binnen 1 uur na de geboorte als profylaxe tegen gonokokken oogontsteking. Indien onbehandeld kan het leiden tot blindheid.

Neonatale conjunctivitis presenteert zich per definitie tijdens de eerste maand van het leven. Het kan besmettelijk of niet besmettelijk zijn. Het organisme wordt overgebracht van de voortplantingsorganen van een besmette moeder tijdens de geboorte of door besmette handen.

 

Oorzaken

 • Niet-infectieuze oorzaken
  Chemische irriterende stoffen, zoals zilvernitraat kan een chemische conjunctivitis veroorzaken. Dit houdt meestal aan gedurende 2-4 dagen. Zilvernitraat is niet meer in gebruik. In de meeste landen wordt neomycine of chlooramfenicol oogdruppels gebruikt.
 • Infectieuze oorzaken
  Veel verschillende bacteriën en virussen kunnen een conjunctivitis veroorzaken bij een pasgeborene. De twee meest gevreesde oorzaken zijn N. gonorrheae en Chlamydia die tijdens de bevalling overgenomen worden vanuit het geboortekanaal.
  Ophthalmia neonatorum door gonokokken (Neisseria gonorrhoeae) manifesteert zich meestal in de eerste vijf dagen na de geboorte en leidt tot een duidelijke bilaterale purulente afscheiding en lokale ontsteking. Daarentegen een conjunctivitis secundair aan infectie met Chlamydia (Chlamydia trachomatis) produceert conjunctivitis na een dag of drie na de geboorte, maar kan optreden tot twee weken na de bevalling. De afscheiding is meestal meer waterig van aard (mucopurulent) en de ogen zien er vaak minder ontstoken uit. Pasgeborenen besmet met chlamydia kunnen een longontsteking ontwikkelen in een later stadium (range 2 weken - 19 weken na de bevalling). Zuigelingen met chlamydia pneumonitis moet worden behandeld met orale erytromycine gedurende 10-14 dagen.
  Andere oorzaken van een ophthalmia neonatorum omvatten herpes simplex virus (HSV 2), Staphylococcus aureus, Streptococcus haemolyticus, Streptococcus pneumoniae.

 

Tekenen en symptomen

 • Pijn en gevoeligheid in de oogbol.
 • Conjunctivale afscheiding: etterige, slijmerige of mucopurulente afhankelijk van de oorzaak.
 • Conjunctiva toont hyperemie en chemosis. Oogleden zijn meestal gezwollen.
 • Aandoening van het hoornvlies (zeldzaam) kunnen optreden bij herpes simplex ophthalmia neonatorum.

 

Complicaties

Indien er niet behandeld wordt kan er een corneale ulceratie optreden. Deze kan perforeren, waardoor er corneale troebelingen kunnen ontstaan en zich een stafyloom kan vormen.

 

Behandeling

De beste behandeling is profylactisch, prenataal, nataal en postnataal. 
Prenatale maatregelen omvatten grondige verzorging van moeder en behandeling van genitale infecties.
Natale maatregelen zijn van het grootste belang omdat meestal de infectie optreedt tijdens de bevalling. Bevallingen moeten worden uitgevoerd onder hygiënische omstandigheden en het nemen van alle aseptische maatregelen. De gesloten oogleden van de pasgeboren baby's moeten grondig worden gereinigd en gedroogd.


Postnatale maatregelen omvatten:

Gebruik van 1% tetracycline zalf of 0,5% erytromycine zalf of 1% zilvernitraatoplossing (methode van Crede's) in de ogen van baby's direct na de geboorte.
Een enkele injectie van ceftriaxon 50 mg / kg IM of IV moet worden gegeven aan kinderen van moeders met een onbehandelde gonokokken infectie.
De behandeling is in opzet curatief en conjunctivale cytologie kweken moeten worden afgenomen voor aanvang van de behandeling.
Chemische ophthalmia neonatorum is een ​​zelf-limiterende aandoening en behoeft geen behandeling.
Gonokokken ophthalmia neonatorum moet snel behandeld worden om complicaties (corneaperforatie) te voorkomen. Lokale therapie moet omvatten spoelen van de ogen (om pus te verwijderen). Bacitracine oogzalf viermaal per dag.
Systemische therapie: Pasgeborenen met gonokokken ophthalmia neonatorum moeten behandeld worden gedurende zeven dagen met een van de volgende regimes
Ceftriaxon 75-100 mg / kg / dag IV of IM, 4x per dag
Cefotaxim 100-150 mg / kg / dag IV of IM, elke 12 uur
Ciprofloxacine 10-20 mg / kg / dag of Norfloxacin 10 mg / kg / dag
Kristallijne benzylpenicilline G 50.000 eenheden (voor voldragen normaal gewicht baby's) of 20.000 eenheden (voor premature of laag gewicht baby) IM tweemaal daags gedurende drie dagen (als het organisme gevoelig is voor penicilline).

De behandeling zal altijd een samenwerking zijn tussen de kinderarts en de oogarts.

Andere bacteriële ophthalmia neonatorum moeten worden behandeld met breedspectrumantibiotica druppels en zalf gedurende twee weken.
Neonatale inclusie conjunctivitis veroorzaakt door Chlamydia trachomatis reageert goed op topicale tetracycline 1% of 0,5% erythromycine oogzalf 4x/dag gedurende drie weken. Echter systemisch erythromycine moet ook worden gegeven omdat de aanwezigheid van chlamydia in het bindvlies impliceert dat er ook kolonisatie is van de bovenste luchtwegen. Ook beide ouders moeten worden behandeld met systemische erythromycine.
Herpes simplex conjunctivitis moeten worden behandeld met intraveneuze acyclovir ten minste 14 dagen ter voorkoming van een systemische infectie.