Dacryocystitis

Dit wordt veroorzaakt door een ontsteking van de traanzak. Het is vaak geassocieerd met een obstructie van de traanbuis met een waterig oog. Streptococcen en staphylococcen zijn vaak de oorzakelijke kiemen.

Presentatie:

  • Pijnlijke zwelling aan het onderste ooglid nasaal.

Onderzoek:

  • Normale gezichtsscherpte.
  • De zwelling is hard en gevoelig bij aanraken.
  • In ernstige gevallen kan het hele onderste ooglid gezwollen zijn door een secundaire cellulitis.

Behandeling:

  • Stuur de patient binnen de 24 uur door naar de oogarts.
  • Hoog gedoseerde systemische antibiotica, oraal of intraveneus, zijn nodig.
  • Incisie van de zwelling wordt best vermeden aangezien dit tot fistelvorming kan leiden.
  • De meeste patienten hebben na de acute episode een dacryocystorhinostomie nodig (een kunstmatige verbinding wordt aangelegd tussen de traanzak en de neusholte om de obstructie heen).


image

Figuur 1.
Deze patient kwam met een zwelling en een pijnijk onderste ooglid links. Let op de lokatie van de zwelling, die diagnostisch is voor een acute dacryocystitis. De patient werd behandeld met orale antibiotica. Na de acute episode werd een dacryocystorhinostomie uitgevoerd om recidief te vermijden.image

Figuur 2.
Een andere patient met een acute dacryocystitis links.Let op de aanwezigheid van een samenhangende conjunctivitis. Systemische antibiotica zijn de voorkeursbehandeling. Incisie van de zwelling moet worden vermeden om fistelvorming te voorkomen.