Floaters

Floaters worden veroorzaakt door opaciteiten in het glasvocht die een schaduw werpen op het netvlies. De meerderheid is het resultaat van glasvochtdegeneratie en komt vaker voor bij myope en oudere patienten. Het ziektebeeld is meestal goedaardig maar het kan gepaard gaan met een ernstig netvlies probleem.

Presentatie:

  • Er kan een progressieve toename zijn van floaters in beide ogen.
  • Plots ontstaan van floaters in een oog met of zonder lichtflitsen (photopsia, veroorzaakt door tractie aan het netvlies door het glasvocht.)

Onderzoek:

  • De gezichtsscherpte is normaal tenzij er een bijkomende glasvochtbloeding of netvliesloslating is.
  • Het glasvocht kan onderzocht worden met een direkte ophthalmoscoop, maar beter aan de spleetlamp.

Behandeling:
De anamese is het belangrijkst om het tijdstip van doorverwijzing te bepalen.

  • Patienten met geleidelijk begin van floaters in beide ogen hebben meestal geen ernstige retinale problemen, toch moeten deze patienten binnen de week doorverwezen worden.
  • Patienten met een plots begin van floaters met photopsia kunnen een beginnend netvliesgat hebben. Verwijzing binnen 24 uur is nodig.


image

Figuur 1.
Deze patient kwam met een plots begin van floaters in het rechteroog. De foto toont de aanwezigheid van een ring van Weiss in het glasvocht. De ring wordt veroorzaakt door een glasvochtloslating van de papilrand. Merk dat de ringvormige opaciteit overeenkomt met de grootte van de papil. Het zicht op het netvlies is wazig omdat de camerafocus op het glasvocht was.
Zie ook netvlies loslating.


image

Figuur 2.
Een diagram van een achterste glasvochtloslating. De glasvochtgel zit tegen het netvlies en bij een glasvochtloslating kan soms een netvliesscheur of gat ontstaan. Als er tractie is op de retinale bloedvaten, kan een glasvochtbloeding ontstaan.