Dubbelzien

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen binoculair en monoculair dubbelzien. Binoculair dubbelzien verdwijnt wanneer een oog afgedekt wordt en is meestal veroorzaakt door het uit balans zijn van de extraoculaire spieren. Er kan een systeemaandoening geassocieerd zijn zoals hoge bloeddruk, diabetes mellitus of intracraniele lesies.

Presentatie:
  • Dubbelzien
  • Kan zich soms presenteren als wazig zien of hoofdpijn.
Onderzoek:
  • Bepaal of het dubbelzien binoculair is door de patient te vragen een oog af te dekken en vast te stellen of het dubbelzien dan verdwijnt.
  • Bepaal of het dubbelzien vertikaal of horizontaal is, zo de horizontale spieren uit balans zijn veroorzaakt dit horizontaal dubbelzien, wanneer de verticale spieren uit balans zijn veroorzaakt dit vertikaal dubbelzien.
  • Onderzoek de oogbewegingen op een verminderde werking van de extraoculaire spieren.
  • Zoek naar geassocieerde tekens, voornamelijk de aanwezigheid van ptosis en een wijde pupil (oculomotorius parese).
Behandeling:
  • Als het dubbelzien binoculair is, verwijs de patient dan binnen 24 uur. De patient wordt dan onderzocht op de afdeling orthopsie en prismen kunnen worden voorgeschreven om fusie van de beelden te verkrijgen.
  • Als het dubbelzien monoculair is, laat de patient dan een optieker raadplegen aangezien het een refractief probleem kan zijn. Als het dubbelzien niet kan worden opgelost door brillenglazen, verwijs de patient dan naar de oogkliniek.


image

Figuur 1.
Patient met een abducens parese rechts. Merk het ontbreken van abductie van het rechter oog bij blik naar rechts. Bij een oudere patient is het belangrijk hoge bloeddruk en diabetes uit te sluiten als vasculaire oorzaak van de parese. Bij een jongere patient moet aan trauma of een intracraniele maligniteit gedacht worden.