• Meestal bij jongetjes, 8-10 jaar
  • Lekkende abnormale retinale vaten
  • Subretinale gele exudaten in fundo geven het beeld van een leucocorie
  • Bij progressie kan een ablatio retinae optreden
  • FAG:lekkende vaten aantonen
  • Therapie: cryocoagulatie of laser photocoagulate om de lekkende vaten te vernietigen