• Bij 1:250 geboortes is een vorm van cataract aanwezig, meestal bilateraal
 • Het onstaat ongeveer 8 weken na de geboorte
 • Hoe meer posterior cataract zit -> hoe meer effect op de visus
 • Hoe jonger het kind -> hoe meer kans op een slechte visus
 • Unilateraal cataract hoog risico op amblyopie binnen 3 mnd. opereren!
 • AD,AR of X-gebonden overerving mogelijk, maar meestal komt het sporadisch voor
 • Bij een jong kind is vaak het eerste symptoom een afwijkende pupil reflexen strabismus door het ontwikkelen van amblyopie

 

Etiologie bilateraal cataract

 • Maternale infectie intra uterien: rubella, TORCH infecties etc.
 • Syndromaal: trisomie 13,18 en 21, Alport S etc.
 • Metabole aandoeningen: galactosemie, Fabry etc.
 • Toxisch
 • Idiopathisch

Etiologie unilateraal cataract

 • Rubella
 • Anterior segment anomalieen
 • Traumatisch
 • Intra oculaire tumor, idiopatisch etc.