Stomp trauma


image

image

image

image

image

Dit is meestal het gevolg van een vuistslag, sportongeval (tennis of squash bal verwonding).

Presentatie:

 • Frequent een zwart oog door de huidecchymose.
 • Pijnlijk oog door een cornea erosie en zelden door verhoogde oogdruk.
 • Verminderde visus door hyphaema of netvlies contusie.
 • Dubbelzien kan voorkomen door een blow-out fractuur of intraorbitale bloeding.


Onderzoek:

 • Cornea erosie kan best gezien worden door druppelen van fluorescein en onderzoek met blauw licht.
 • Hyphaema kan men zien als een bloedlevel in de voorkamer.
 • De pupil kan wijd zijn door traumatische mydriasis.
 • Achtersegment onderzoek met directe ophthalmoscopie is meestal moeilijk door de gezwollen oogleden, erosie of hyphaema.

Behandeling:

Stuur de patient door binnen 24 uur na onderzoek om ernstige oogverwondingen uit te sluiten, zoals

 • hyphaema
 • cataract
 • netvliesoedeem
 • netvliesbloeding
 • oogbolperforatie (zelden)
 • blow oud fractuur.

image

Figuur 1.
Figuur toont mogelijke bloedingsplaatsen bij een stomp trauma.image

Figuur 2.
Deze patient heeft een cornea erosie. Let op de met fluorescein aangekleurde zone van de erosie. (groen).image

Figuur 3.
Een oog met een hyphaema (merk de bloedklonter in de voorkamer).image

Figuur 4.
Een kind met een iridodialyse rechts (avulsie van de iriswortel ) door stomp trauma.image

Figuur 5.
Deze jongeman was twee weken eerder aangevallen en had een zwart oog links. Hij klaagde van dubbelzien bij blik naar boven toen de zwelling resorbeerde. De figuur toont een beperkte blik naar boven links veroorzaakt door een orbitabodem fractuur.