Chemische verbranding

Contact met een chemisch middel kan ernstige schade veroorzaken aan het voorste oogsegment. Voornamelijk industriele middelen die een base of zuur bevatten zijn schadelijk voor het oog. Een base is gevaarlijker dan een zuur.
Bij chemische verbranding moet onmiddellijk behandeld worden vooraleer het onderzoek wordt aangevat aangezien de hoeveelheid schade is gerelateerd aan de duur van blootstelling.

Behandeling:
  • Spoel het oog met grote hoeveelheden water met het oog open.
  • Druppel een lokaal anaestheticum als de patient ernstig blepharospasme heeft en ga verder met irrigatie.
  • Als de verbranding veroorzaakt is door een huishoudmiddel met minimaal discomfort is een doorverwijzing niet nodig.
  • Als de verbranding is veroorzaakt door een industrieel of onbekend middel, moet de patient onmiddellijk worden doorverwezen.
  • Op de spoedeisende hulp wordt de pH van het oog gemeten (normale pH is rond 8). Als de pH te hoog of te laag is, is verdere irrigatie noodzakelijk.
  • De ernst wordt bepaald door de graad van cornea opaciteiten en limbale ischemie (witte kleur rond de cornea).


image

Figuur 1.
Een oog met ernstige chemische verbranding toont opacificatie van de cornea en een witte kleur rond de cornea (limbale ischaemia). Onmiddellijk spoelen is de allerbelangrijkste eerste stap. Verdere behandeling bestaat uit verminderen van de ontsteking met behulp van lokale steroiden en het gebruik van lokaal en systemisch vitamine C om de genezing te bevorderen.